Als u ervoor kiest om ons een opdracht te verlenen voor de aankoop van uw woning dan krijgt u te maken met kosten. Hier willen wij u vooraf goed over informeren. Tijdens een persoonlijk gesprek lichten wij toe wat voor u wel en niet relevant is.

Courtage

Wij hanteren geen standaard courtage voor aankoopopdrachten. Opdrachten kunnen divers zijn, omdat u bijvoorbeeld veel zelf wilt doen. Of wilt u juist de onderhandeling inclusief bestemmingsplan- en bouwtechnisch- onderzoek door ons laten uitvoeren? Prijzen kunnen daarom uiteenlopen, afhankelijk van wat u zelf wilt doen of uitbesteedt aan ons.

Opstartkosten

Als u een woning zoekt weet u wellicht al aan welke eisen deze moet voldoen. Wij maken met u een zoekprofiel aan zodat uw wensen bij ons bekend zijn. U ontvangt een slagingskansanalyse en wij geven u uitleg over de procedure van een woningaankoop. Voor het inrichten van deze zoekopdracht brengen wij kosten in rekening, dit is een vast bedrag van € 50,- inclusief BTW. Als wij u verder kunnen begeleiden bij de aankoop van uw woning wordt dit in mindering gebracht op de eindfactuur.

Dienstverlening

Onze aankoop-dienstverlening bestaat uit los te selecteren onderdelen. Nadat wij samen met u de onderdelen hebben geselecteerd, stellen we een offerte voor u op. U kunt bij ons terecht voor:

Opstart (Standaard)

 • Dossieraanmaak
 • Zoekopdrachtinrichting
 • Woonwensinventarisatie
 • Slagingskansanalyse
 • Uitleg rondom de aankoopprocedure, van bezichtiging tot transport

Zoekopdracht

 • Wij richten ons op een zoekprijs aan de hand van uw bestedingsruimte
 • U bent de eerste die nieuw aangemelde woningen te zien krijgt
 • Ook woningen die niet op Funda.nl komen, worden toch aan u gepresenteerd
 • Een samenstelling wordt rondom 06:00 uur voor u samengesteld (indien er aanbod is)
 • Wij maken gebruik van ons netwerk door direct contact op te nemen met andere makelaars

Adviesgesprek Hypothecair planner

 • Met een professional wordt bepaald wat uw bestedingsruimte zou kunnen zijn
 • De financieringsaanvraag valt buiten de opdracht

Aankoop begeleiden

 • Wij houden u op de hoogte van het aanbod
 • Wij begeleiden u bij bezichtigingen van de woning (maximaal 3 bezichtigingen daarna €59,- inclusief btw per bezichtiging)
 • Wij informeren u over de eventueel fiscale voor- en nadelen van een specifieke woning
 • Wij informeren u over de eventuele juridische voor- en nadelen van een specifieke woning
 • Wij informeren u over de eventuele bouwkundige voor- en nadelen van een specifieke woning (geen bouwtechnische keuring)

Onderhandelingen

 • Voeren wij voor u uit
 • Onder andere met betrekking tot de koopsom en opleverdatum
 • Onder andere met betrekking tot de overige (ontbindende) voorwaarden

Koopcontract controleren

 • Koopcontract en bijlagen worden gecontroleerd en met u doorgenomen
 • U wordt geïnformeerd over eventuele clausules in de koopovereenkomst
 • Bij juridische vraagstukken vallen wij terug op de NVM juristen

Afronding

 • Wij onderhouden contact met de notaris en informeren u
 • Wij zijn bij de inspectie bij oplevering voorafgaand aan de overdracht
 • Wij zijn aanwezig tijdens de overdracht bij de notaris om toe te zien op juiste vastlegging van de gemaakte afspraken bij ondertekening

Los bij te boeken modules

Wellicht dat u naast de gebruikelijke aankoop-onderdelen nog andere dienstverleningsvormen wil laten uitvoeren. Denk hierbij aan:

Bezichtiging

 • U kunt ons inschakelen om mee te gaan naar één of meerdere bezichtiging(en)

Planologisch onderzoek

 • Bijv.: Mag ik er wonen, werken, of andere activiteiten uitvoeren?
 • Bijv.: Welke beperkingen of mogelijkheden legt het vigerende bestemmingsplan op?
 • Bijv.: Welke vergunningen zijn aangevraagd voor de aanbouw/dakkapel/schuur?

Actief aanschrijven

 • Wij flyeren in de buurt (per 50 brieven) waar u wilt wonen om ‘onderhandse’ aankoopmogelijkheden te inventariseren

Bouwtechnisch onderzoek

 • Bouwtechnisch onderzoek incl. rapport

Koopcontract opstellen

 • Na het opstellen van het koopcontract wordt het met u doorgenomen

Koopcontract controleren

 • U kunt ons inschakelen om enkel uw koopcontract te controleren en dit per onderdeel met u door te nemen alvorens u het ondertekent

Bijkomende kosten

Alle kosten die wij in rekening brengen benoemen we vooraf. Denkt u bijvoorbeeld aan het opstellen van een koopcontract of het laten uitvoeren van een bouwtechnisch onderzoek. Mochten uitzonderingen zich voordoen en volgen er mogelijk kosten die hoger zijn dan afgesproken, dan nemen wij eerst contact met u op. Wij maken geen extra kosten zonder overleg en uw goedkeuring.

BTW

Alle bedragen zijn bij ons inclusief BTW.

Intrekkingskosten

Omdat wij werken met opstartkosten, rekenen wij geen intrekkingskosten als u de opdracht tot aankoop intrekt voordat wij uw woning hebben aangekocht. Reeds gefactureerde bedragen voor uitgevoerde werkzaamheden worden niet gerestitueerd.

Overig

Bovenstaande informatie willen we voor u zo helder mogelijk houden, er zijn echter altijd situaties die afwijken van de standaard. Daarom gaan we graag met u in overleg om na te gaan wat wel en niet voor u geldt, geen verrassingen achteraf.